InLong Narada Resort

No.188 Dongxia Road, Yangxian Ecological Tourism Resort,yixingshi,Wuxi,Jiangsu

InLong Narada ResortOver view
All Photos

Hotel Traffic

InLong Narada Resort

Hotel Reservation Tel:
020-86007566 (CouponCode:)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 0086510-89788888 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

InLong Narada Resort Website: http://www.inlongnaradaresort.cn/en

Hotel Address: No.188 Dongxia Road, Yangxian Ecological Tourism Resort,yixingshi,Wuxi,Jiangsu

Business zone:
District: yixingshi district
Address: No.188 Dongxia Road, Yangxian Ecological Tourism Resort,yixingshi,Wuxi,Jiangsu

InLong Narada Resort

No.188 Dongxia Road, Yangxian Ecological Tourism Resort,yixingshi,Wuxi,Jiangsu